Gizlilik Politikası

CheckMyBus'un veri koruması hakkında bilinmesi gerekenler
En iyi teklifler %70’e kadar tasarruf et
En iyi seçimler Dünya geneli en çok bağlantı
Kolay ve açık Tek tıkla-Gerçek zamanlı arama

Genel bakış

Not: Yalnızca bu gizlilik bildiriminin İngilizce versiyonu yasal olarak bağlayıcıdır. Çeviriler yalnızca erişilebilirlik için sağlanır. Çeviri, İngilizce orijinalinden farklıysa, İngilizce dil sürümü geçerli olacaktır. Google Translate ile çevrilmiştir.

İşletmemize gösterdiğiniz ilgiden çok memnunuz. Veri koruması, CheckMyBus GmbH'nin yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. CheckMyBus GmbH'nin internet sayfalarının ve mobil uygulamalarının (uygulamalarının) kullanımı, herhangi bir kişisel veri belirtisi olmaksızın mümkündür; ancak, ilgili kişinin web sitemiz üzerinden özel kurumsal hizmetlerden yararlanmak istemesi halinde, kişisel verilerin işlenmesi gerekli hale gelebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinden onay alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve ülkeye özgü veri koruma kurallarına uygun olacaktır. CheckMyBus GmbH için geçerli düzenlemeler. İşletmemiz bu veri koruma beyanı vasıtasıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri, bu veri koruma beyanı aracılığıyla, sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilir.

Kontrolör olarak CheckMyBus GmbH, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Ancak, İnternet tabanlı veri aktarımlarında prensipte güvenlik boşlukları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemeyebilir. Bu nedenle, her veri sahibi, kişisel verileri bize alternatif yollarla, örn. telefonla.

1. Tanımlar

CheckMyBus GmbH'nin veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) kabul edilmesi için Avrupa yasa koyucu tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, genel kamuoyunun yanı sıra müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için de okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için öncelikle kullanılan terminolojiyi açıklamak istiyoruz. Bu veri koruma beyanında, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

a) Kişisel veri
Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ("veri sahibi") ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Kimliği belirlenebilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, o gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.

b) Veri konusu
Veri sahibi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kontrolör tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir.

c) İşleme
İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, alma, danışma, kullanma, iletim, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklama.

d) İşleme kısıtlaması
İşleme kısıtlaması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlamak amacıyla işaretlenmesidir.

e) Profil oluşturma
Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek, özellikle de bu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleriyle ilgili yönleri analiz etmek veya tahmin etmek için kişisel verilerin kullanımından oluşan kişisel verilerin her türlü otomatik işlenmesi anlamına gelir. , ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, konum veya hareketler.

f) Takma ad
Takma isim kullanma, kişisel verilerin, ek bilgilerin ayrı tutulması ve teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibine atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir. kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesi.

g) İşlemden sorumlu kontrolör veya kontrolör
İşlemden sorumlu kontrolör veya kontrolör, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya diğer organdır; Bu tür işlemenin amaçları ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği durumlarda, kontrolör veya atanması için belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından sağlanabilir.

h) İşlemci
İşleyici, denetleyici adına kişisel verileri işleyen bir gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya başka bir kuruluştur.

i) Alıcı
Alıcı, üçüncü kişi olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir kurumdur. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku uyarınca belirli bir soruşturma çerçevesinde kişisel verileri alabilen kamu makamları alıcı olarak kabul edilmeyecektir; bu verilerin söz konusu kamu makamları tarafından işlenmesi, işleme amaçlarına göre geçerli veri koruma kurallarına uygun olacaktır.

j) Üçüncü şahıs
Üçüncü kişi, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya kuruluştur.

k) Onay
Veri sahibinin rızası, veri sahibinin bir beyan veya açık bir olumlu eylem yoluyla, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin anlaşmayı ifade ettiği, özgürce verilmiş, belirli, bilgilendirilmiş ve açık bir şekilde veri sahibinin isteklerinin herhangi bir göstergesidir. .

2. Kontrolörün adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri korumasına ilişkin diğer hükümler amaçları doğrultusunda Denetleyici:

CheckMyBus GmbH
Fürther Straße 226a
90429 Nürnberg
Almanya

Telefon: +49 (0) 911 310440-0
E-posta: info@checkmybus.com
İnternet sitesi: www.checkmybus.com

3. Cookies

CheckMyBus GmbH'nin internet sayfaları çerezleri kullanır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.

Birçok internet sitesi ve sunucusu çerez kullanır. Birçok çerez, sözde çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucularının, tanımlama bilgisinin depolandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen İnternet sitelerinin ve sunucularının, veri konusunun bireysel tarayıcısını, diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir İnternet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımıyla CheckMyBus GmbH, bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler, kullanıcı göz önünde bulundurularak optimize edilebilir. Çerezler, daha önce belirtildiği gibi, web sitesi kullanıcılarımızı tanımamıza izin verir. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Çerezleri kullanan web sitesi kullanıcısı, ör. Web sitesine her erişildiğinde erişim verisi girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi tarafından devralınır ve çerez böylece kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanır. Başka bir örnek, bir çevrimiçi mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin bir çerez aracılığıyla sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği makaleleri hatırlar.

Veri sahibi, herhangi bir zamanda, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm popüler İnternet tarayıcılarında mümkündür. Veri sahibi, kullanılan İnternet tarayıcısında çerezlerin ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tamamen kullanılabilir olmayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

CheckMyBus GmbH'nin web sitesi, bir veri sahibi veya otomatik sistem web sitesini aradığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucu günlük dosyalarında saklanır. Toplanan şunlar olabilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendirenler), (4) alt - web siteleri, (5) İnternet sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) diğer benzer veriler ve bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda kullanılabilecek bilgiler.

Bu genel verileri ve bilgileri kullanırken, CheckMyBus GmbH veri sahibi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Bunun yerine, bu bilgilere (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamak için gereklidir. ve (4) bir siber saldırı durumunda adli kovuşturma için gerekli bilgileri kolluk kuvvetlerine sağlamak. Bu nedenle CheckMyBus GmbH, işletmemizin veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri istatistiksel olarak analiz eder. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitesi üzerinden iletişim imkanı

CheckMyBus GmbH'nin web sitesi, işletmemiz ile hızlı bir elektronik iletişim kurmanın yanı sıra bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan ve ayrıca elektronik posta olarak adlandırılan genel bir adresi (e-posta adresi) içeren bilgileri içerir. Bir veri sahibi, kontrolörle e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla iletişim kurarsa, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Bir veri sahibi tarafından veri kontrolörüne gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya veri sahibi ile iletişime geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması söz konusu değildir.

6. Web sitesinde Derecelendirmeler ve Yorumlar işlevi

CheckMyBus GmbH, kullanıcılara web sitesinde otobüs sağlayıcıları hakkında derecelendirme ve bireysel yorumlar bırakma imkanı sunar.

Bir veri sahibi bu web sitesinde bir derecelendirme ve/veya bir yorum bırakırsa, veri konusu tarafından yapılan yorumlar ve ayrıca yorumun tarihi ve veriler tarafından seçilen kullanıcının (takma ad) bilgileri de saklanır ve yayınlanır. ders. Ayrıca, İnternet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından veri sahibine atanan IP adresi de günlüğe kaydedilir. IP adresinin bu şekilde saklanması, güvenlik nedenleriyle ve veri sahibinin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi veya belirli bir yorum yoluyla yasa dışı içerik yayınlaması durumunda gerçekleşir. Bu nedenle, bu kişisel verilerin saklanması, veri denetleyicisinin bir ihlal durumunda aklayabilmesi için kendi çıkarınadır. Toplanan bu kişisel veriler, kanunen gerekli olmadıkça veya veri kontrolörünün savunma amacına hizmet etmedikçe üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

7. Web sitesindeki blogda yorumlar işlevi

CheckMyBus GmbH, kullanıcılara, kontrolörün web sitesinde bulunan bir blogda bireysel blog katkıları hakkında bireysel yorumlar bırakma imkanı sunar. Blog, blogcular veya web blogcular olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin blog gönderileri olarak adlandırılan makaleler yayınlayabileceği veya düşüncelerini yazabileceği, web tabanlı, herkesin erişebileceği bir portaldır. Blog gönderileri genellikle üçüncü şahıslar tarafından yorumlanabilir.

Bir veri sahibi bu web sitesinde yayınlanan bloga bir yorum bırakırsa, veri konusu tarafından yapılan yorumlar ve ayrıca yorumun tarihi ve veri konusu tarafından seçilen kullanıcının (takma ad) bilgileri de saklanır ve yayınlanır. . Ayrıca, İnternet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından veri sahibine atanan IP adresi de günlüğe kaydedilir. IP adresinin bu şekilde saklanması, güvenlik nedenleriyle ve veri sahibinin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi veya belirli bir yorum yoluyla yasa dışı içerik yayınlaması durumunda gerçekleşir. Bu nedenle, bu kişisel verilerin saklanması, bir ihlal durumunda aklayabilmesi için veri denetleyicisinin kendi çıkarınadır. Toplanan bu kişisel veriler, kanunen gerekli olmadıkça veya veri kontrolörünün savunma amacına hizmet etmedikçe üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

8. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Veri denetleyicisi, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa yasa koyucusu veya denetleyicinin tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerde diğer yasa koyucular tarafından izin verildiği sürece işleyecek ve saklayacaktır. ile.

Saklama amacı uygun değilse veya Avrupa yasa koyucusu veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal gerekliliklere uygun olarak rutin olarak bloke edilir veya silinir.

9. Veri sahibinin hakları

a) Onay hakkı
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onay alma hakkına sahip olacaktır. Bir veri sahibi bu onay hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

b) Erişim hakkı
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden herhangi bir zamanda saklanan kişisel verileri hakkında ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim sağlar:

 • • işleme amaçları;
 • • ilgili kişisel veri kategorileri;
 • • kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar;
 • • mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler;
 • • kontrolörden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya veri sahibine ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür işlemeye itiraz etme hakkının varlığı;
 • • bir denetim makamına şikayette bulunma hakkının varlığı;
 • • kişisel verilerin veri sahibinden toplanmadığı durumlarda, kaynaklarına ilişkin mevcut herhangi bir bilgi;
 • • GDPR Madde 22(1) ve (4)'te atıfta bulunulan profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin mevcudiyeti ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra bunların önemi ve öngörülen sonuçları veri sahibi için bu tür işleme.


Ayrıca, veri sahibinin, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi edinme hakkı olacaktır. Böyle bir durumda, veri sahibi, aktarımla ilgili uygun güvenceler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olacaktır.

Bir veri sahibi bu erişim hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

c) Düzeltme hakkı
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden kendisi ile ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini gecikmeksizin elde etme hakkına sahip olacaktır. İşleme amaçlarını dikkate alarak, veri sahibi, ek bir beyan sağlamak da dahil olmak üzere, eksik kişisel verileri tamamlama hakkına sahip olacaktır.

Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

d) Silme hakkı (Unutulma hakkı)
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden kendisi ile ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikme olmaksızın silinmesini talep etme hakkına sahip olacaktır ve kontrolör, aşağıdaki gerekçelerden birinin olması durumunda kişisel verileri gereksiz gecikme olmaksızın silme yükümlülüğüne sahip olacaktır. işleme gerekmediği sürece geçerlidir:

 • • Kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçlarıyla ilgili olarak artık gerekli değildir.
 • • Veri sahibi, GDPR'nin 6(1) maddesinin (a) bendi uyarınca veya GDPR'nin 9(2) maddesinin (a) bendine göre ve başka bir yasal dayanağın bulunmadığı durumlarda, işlemenin dayandığı onayı geri çeker. işleme için.
 • • Veri sahibi, GDPR'nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için her şeyden önce gelen meşru bir gerekçe yoktur veya veri sahibi, GDPR'nin 21(2) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz eder.
 • • Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
 • • Kişisel veriler, denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukukundaki yasal bir yükümlülüğe uygunluk için silinmelidir.
 • • Kişisel veriler, GDPR'nin 8(1) Maddesinde atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetleri teklifiyle ilgili olarak toplanmıştır.


Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve ilgili kişi CheckMyBus GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. CheckMyBus GmbH'nin bir çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Kontrolörün kişisel verileri kamuya açıkladığı ve Madde 17(1) uyarınca kişisel verileri silmek zorunda olduğu durumlarda, kontrolör, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, diğerlerini bilgilendirmek için teknik önlemler de dahil olmak üzere makul adımları atacaktır. veri sahibinin talep ettiği kişisel verileri işleyen kontrolörler, işleme gerekmediği sürece, bu kişisel verilere ilişkin herhangi bir bağlantının veya bu verilerin kopyalanması veya çoğaltılmasının söz konusu kontrolörler tarafından silinmesini talep eder. CheckMyBus GmbH'nin bir çalışanı, münferit durumlarda gerekli önlemleri ayarlayacaktır.

e) İşleme kısıtlama hakkı
Her veri sahibi, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda, kontrolörden işleme kısıtlamasını elde etmek için Avrupa yasa koyucusu tarafından verilen hakka sahip olacaktır:

 • • Kişisel verilerin doğruluğuna, veri sahibi tarafından, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan bir süre boyunca itiraz edilir.
 • • İşleme hukuka aykırıdır ve ilgili kişi kişisel verilerin silinmesine karşı çıkar ve bunun yerine kullanımlarının kısıtlanmasını talep eder.
 • • Kontrolörün artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak bunlar, veri sahibi tarafından yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gereklidir.
 • • Veri sahibi, denetleyicinin meşru gerekçelerinin veri öznesinin meşru gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığını doğrulayana kadar GDPR'nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz etmiştir.


Yukarıda belirtilen koşullardan biri karşılanırsa ve ilgili kişi CheckMyBus GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. CheckMyBus GmbH'nin çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

f) Veri taşınabilirliği hakkı
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kendisine ilişkin olarak bir denetleyiciye sağlanan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahip olacaktır. İşleme, Sözleşme'nin 6(1) maddesinin (a) bendi uyarınca rızaya dayandığı sürece, bu kişi, kişisel verilerin sağlandığı kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahip olacaktır. GDPR veya GDPR'nin 9(2) Maddesinin (a) bendinde veya GDPR'nin 6(1) maddesinin (b) bendi uyarınca bir sözleşmede ve işleme, aşağıdaki sürece otomatik yollarla gerçekleştirilir: işleme, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli değildir.

Ayrıca, GDPR'nin 20(1) Maddesi uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, teknik olarak mümkün olduğunda ve bunu yapmadığında, kişisel verilerin doğrudan bir denetleyiciden diğerine aktarılmasını sağlama hakkına sahip olacaktır. başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkiler.

Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için, veri sahibi herhangi bir zamanda CheckMyBus GmbH'nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

g) itiraz hakkı
Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

CheckMyBus GmbH, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal hakların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir. iddialar.

CheckMyBus GmbH kişisel verileri doğrudan pazarlama amaçları için işlerse, veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin bu tür bir pazarlama için işlenmesine her zaman itiraz etme hakkı olacaktır. Bu, doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için geçerlidir. Veri sahibi doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye CheckMyBus GmbH'ye itiraz ederse, CheckMyBus GmbH artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemeyecektir.

Ek olarak, veri sahibi, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, kendisiyle ilgili kişisel verilerin CheckMyBus GmbH tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarıyla veya 89. madde uyarınca istatistiksel amaçlarla işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. (1) GDPR'nin, kamu yararı nedenleriyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için işlenmesi gerekli olmadığı sürece.

İtiraz hakkını kullanmak için veri sahibi, CheckMyBus GmbH'nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Ek olarak, veri sahibi bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC sayılı Direktife rağmen, teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz hakkını kullanmakta serbesttir.

h) Profil oluşturma dahil otomatik bireysel karar verme
Her bir veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından verilen, profil oluşturma dahil olmak üzere, kendisi hakkında yasal etkiler yaratan veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır. (1) veri sahibi ile veri kontrolörü arasında bir sözleşme akdetmek veya bu sözleşmenin ifası için gerekli değildir veya (2) kontrolörün tabi olduğu ve aynı zamanda da sorumlu olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmemiştir. veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemler almaması veya (3) veri sahibinin açık rızasına dayanmaması.

(1) kararı, veri sahibi ile veri kontrolörü arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa, CheckMyBus GmbH uygun önlemleri uygulayacaktır. veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini, en azından kontrolör adına insan müdahalesi alma, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkını korumak.

Veri sahibi otomatik bireysel karar verme ile ilgili haklarını kullanmak isterse, istediği zaman CheckMyBus GmbH'nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

i) Veri koruma onayını geri çekme hakkı
Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından herhangi bir zamanda kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını geri çekme hakkına sahip olacaktır.

Veri sahibi, onayını geri çekme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman CheckMyBus GmbH'nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

10. Secure Socket Layer (SSL)

Güvenlik nedenleriyle ve gizli içeriğin (ör. hizmet sağlayıcı olarak bize gönderdiğiniz talepler) transferinin korunması için bu web sitesi SSL şifrelemesini kullanır. Tarayıcınızın adres çubuğu "http://" iken "https://" olarak değiştiğinde şifreli bir bağlantıyı tanıyabilirsiniz. Ayrıca adres çubuğunda küçük bir madalyon sembolü görebilirsiniz.

SSL şifrelemesi etkinleştirildiğinde, bize iletilen veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

11. CheckMyBus-App

CheckMyBus uygulaması, karşılaştırma web sitemize erişmenin başka bir yolunu temsil eder. Genel olarak, verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması, web sitemizdeki ilgili süreçlerden farklı değildir. Bu nedenle, bu veri koruma beyanında yer alan bilgiler uygulama için de geçerlidir.

Size çeşitli özellikler sunmak için bu hizmet, sözde erişim yetkisi gerektirir. Hangi yetkilendirmelerin gerekli olduğunu görmek için uygulama ayarlarınıza bakabilirsiniz.

Bir istek gönderdiğinizde, GPS aracılığıyla mevcut konumunuzla ilgili verileri toplarız. Mevcut konumunuzla ilgili bilgiler, yalnızca talebinizin işlenmesi amacıyla kullanılır. Konum verilerinizin iletimi, şifreli bir bağlantı üzerinden gerçekleştirilir. İşletim yazılımı iOS'u kullanırken, bu ancak onayınızı verdikten sonra mümkündür.

12. Başvurular ve başvuru prosedürleri için veri koruması

Veri sorumlusu, başvuru prosedürünün işlenmesi amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik olarak da gerçekleştirilebilir. Bu, özellikle başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini e-posta veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla kontrolöre göndermesi durumunda geçerlidir. Veri sorumlusunun başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi akdetmesi durumunda, sunulan veriler, iş ilişkisinin yasal gerekliliklere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanacaktır. Kontrolör tarafından başvuru sahibi ile herhangi bir iş sözleşmesi akdedilmezse, kontrolörün başka hiçbir meşru menfaatinin silmeye karşı çıkmaması şartıyla, ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra başvuru belgeleri otomatik olarak silinecektir. Bu ilişkideki diğer meşru menfaatler, ör. Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki bir prosedürde ispat külfeti.

13. Google AdSense'in uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, denetleyici Google AdSense'i entegre etmiştir. Google AdSense, reklamların üçüncü taraf sitelere yerleştirilmesine izin veren çevrimiçi bir hizmettir. Google AdSense, üçüncü taraf sitelerde görüntülenen reklamları ilgili üçüncü taraf sitenin içeriğiyle eşleştirmek için seçen bir algoritmaya dayanmaktadır. Google AdSense, bireysel kullanıcı profilleri oluşturularak uygulanan, İnternet kullanıcısının ilgi alanına dayalı olarak hedeflenmesine olanak tanır.

Google'ın AdSense bileşeninin işletme şirketi Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Birleşik Devletleri'dir.

Google'ın AdSense bileşeninin amacı, web sitemizdeki reklamların entegrasyonudur. Google AdSense, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Alphabet Inc., web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Denetleyici tarafından işletilen ve içine bir Google AdSense bileşeninin entegre edildiği bu İnternet sitesinin ayrı sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, verileri otomatik olarak Çevrimiçi reklamcılık ve Alphabet Inc'e komisyonların ödenmesi amacıyla Google AdSense bileşeni. Bu teknik prosedür sırasında, Alphabet Inc. kuruluşu, Alphabet'e hizmet veren veri sahibinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir. Inc., diğerlerinin yanı sıra, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamak ve ardından komisyon ödemeleri oluşturmak için.

Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan web tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla herhangi bir zamanda web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısında böyle bir ayarlama, Alphabet Inc.'in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca Alphabet Inc. tarafından halihazırda kullanılmakta olan tanımlama bilgileri, herhangi bir zamanda bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, Google AdSense ayrıca sözde izleme piksellerini kullanır. Bir izleme pikseli, bir günlük dosyası kaydını ve bir istatistiksel analizin gerçekleştirilebileceği bir günlük dosyası analizini etkinleştirmek için web sayfalarına gömülü minyatür bir grafiktir. Alphabet Inc., gömülü izleme piksellerine dayalı olarak, bir veri sahibi tarafından bir web sitesinin açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve veri konusu tarafından hangi bağlantılara tıklandığını belirleyebilir. İzleme pikselleri, diğerlerinin yanı sıra, bir web sitesindeki ziyaretçi akışını analiz etmeye yarar.

Google AdSense aracılığıyla, IP adresini de içeren ve görüntülenen reklamların toplanması ve muhasebeleştirilmesi için gerekli olan kişisel veriler ve bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alphabet Inc.'e iletilir. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanacak ve işlenecektir. Alphabet Inc., toplanan kişisel verileri bu teknik prosedür aracılığıyla üçüncü taraflara ifşa edebilir.

Google AdSense, aşağıdaki bağlantı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Google Analytics'in uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri (anonimleştirme işleviyle birlikte)

Bu web sitesinde denetleyici, Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analitiği, ziyaretçilerin web sitelerine davranışları hakkında verilerin toplanması, toplanması ve analizidir. Bir web analiz hizmeti, diğerlerinin yanı sıra, bir kişinin geldiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), hangi alt sayfaların ziyaret edildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne süreyle görüntülendiği hakkında veriler toplar. Web analitiği esas olarak bir web sitesinin optimizasyonu ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda analizini gerçekleştirmek için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin operatörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Birleşik Devletleri'dir.

Google Analytics aracılığıyla yapılan web analizi için denetleyici "_gat. _anonymizeIp" uygulamasını kullanır. Bu uygulama aracılığıyla, veri sahibinin İnternet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve web sitelerimize bir Avrupa Birliği Üye Devletinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına başka bir Akit Devletten erişilirken anonimleştirilir.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki trafiği analiz etmektir. Google, toplanan verileri ve bilgileri, diğerlerinin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek ve web sitelerimizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporlar sağlamak ve bizim için İnternet sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.

Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Google, web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Kontrolör tarafından işletilen ve içine bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu İnternet sitesinin münferit sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, verileri otomatik olarak Çevrimiçi reklamcılık ve komisyonların Google'a ödenmesi amacıyla Google Analytics bileşeni. Bu teknik prosedür sırasında, Google kuruluşu, veri sahibinin IP adresi gibi kişisel bilgiler hakkında bilgi edinir ve bu bilgiler Google'a diğerlerinin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlama ve ardından komisyon ödemeleri oluşturma konusunda hizmet eder.

Çerez, erişim zamanı, erişimin yapıldığı yer ve veri sahibi tarafından web sitemizi ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. İnternet sitemizi her ziyaretinizde, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere bu tür kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilecektir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan web tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla herhangi bir zamanda web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısında böyle bir ayarlama, Google Analytics'in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından halihazırda kullanılmakta olan çerezler, herhangi bir zamanda bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bu tür herhangi bir işlemi engelleme şansına sahiptir. . Bu amaçla, veri sahibinin bağlantı altında bir tarayıcı eklentisi indirmesi gerekir https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ve kurun.Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics'e bir JavaScript aracılığıyla, İnternet sayfalarının ziyaretleriyle ilgili herhangi bir veri ve bilginin Google Analytics'e aktarılamayacağını bildirir. Tarayıcı eklentilerinin yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak değerlendirilir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinir, formatlanır veya yeni kurulursa, veri sahibinin Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentilerini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi, veri sahibi veya yetkinlik alanına atfedilebilen başka bir kişi tarafından kaldırılmışsa veya devre dışı bırakılmışsa, tarayıcı eklentilerinin yeniden yüklenmesi veya yeniden etkinleştirilmesi mümkündür.

Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri şuradan alınabilir: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ve altında https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics, aşağıdaki Bağlantı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. https://www.google.com/analytics/.

15. Google Yeniden Pazarlamanın uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde denetleyici, Google Yeniden Pazarlama hizmetlerini entegre etmiştir. Google Yeniden Pazarlama, bir işletmenin daha önce işletmenin İnternet sitesinde ikamet eden İnternet kullanıcılarına reklam göstermesine olanak tanıyan bir Google AdWords özelliğidir. Bu nedenle Google Yeniden Pazarlama'nın entegrasyonu, bir işletmenin kullanıcı tabanlı reklamlar oluşturmasına olanak tanır ve böylece ilgili reklamları ilgili İnternet kullanıcılarına gösterir.

Google Yeniden Pazarlama hizmetlerinin işletme şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Birleşik Devletleri'dir.

Google Yeniden Pazarlamanın amacı, ilgi alanıyla ilgili reklamların eklenmesidir. Google Yeniden Pazarlama, Google ağında veya diğer web sitelerinde, bireysel ihtiyaçlara dayalı ve İnternet kullanıcılarının ilgi alanlarıyla eşleşen reklamlar göstermemize olanak tanır.

Google Yeniden Pazarlama, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Google, aynı zamanda Google reklam ağının bir üyesi olan ardışık web sayfalarını çağırırsa, web sitemizin ziyaretçisinin tanınmasını sağlar. Hizmetin Google Remarketing tarafından entegre edildiği bir İnternet sitesine yapılan her çağrıda, veri sahibinin web tarayıcısı otomatik olarak Google ile özdeşleşir. Bu teknik prosedür sırasında Google, kullanıcının IP adresi veya gezinme davranışı gibi kişisel bilgileri alır ve bunlar Google'ın diğerlerinin yanı sıra ilgi alanıyla ilgili reklamların eklenmesi için kullanır.

Çerez, kişisel bilgileri depolamak için kullanılır, örn. veri sahibi tarafından ziyaret edilen internet sayfaları. İnternet sayfalarımızı her ziyaret ettiğimizde, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan web tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla herhangi bir zamanda web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısında böyle bir ayarlama, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google tarafından halihazırda kullanılmakta olan çerezler, herhangi bir zamanda bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibinin Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme imkanı vardır. Bu amaçla, veri sahibi aşağıdaki bağlantıya başvurmalıdır:https://www.google.de/settings/ads/ ve veri sahibi tarafından kullanılan her İnternet tarayıcısında istenen ayarları yapın.

Daha fazla bilgi ve Google'ın gerçek veri koruma hükümleri şuradan alınabilir:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. Google-AdWords uygulaması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, denetleyici Google AdWords'ü entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenin Google arama motoru sonuçlarına ve Google reklam ağına reklam yerleştirmesine olanak tanıyan bir İnternet reklamcılığı hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin, Google'ın arama sonuçlarındaki bir reklamın ancak daha sonra, kullanıcı anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucunu almak için arama motorunu kullandığında görüntülenmesinin yardımıyla belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır. Google Reklam Ağı'nda reklamlar, önceden tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak otomatik bir algoritma kullanılarak ilgili web sayfalarına dağıtılır.

Google AdWords'ün işletme şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'dir.

Google AdWords'ün amacı, üçüncü şahısların web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgili reklamların dahil edilmesi ve web sitemize üçüncü şahıs reklamlarının eklenmesi yoluyla web sitemizin tanıtımıdır.

Bir veri sahibi, bir Google reklamı aracılığıyla web sitemize ulaşırsa, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine Google aracılığıyla bir dönüşüm çerezi gönderilir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve veri öznesini tanımlamak için kullanılmaz. Çerezin süresi dolmadıysa, çevrim çerezi belirli alt sayfaların, örneğin bir çevrimiçi alışveriş sisteminden alışveriş sepetinin web sitemizde çağrılıp çağrılmadığını kontrol etmek için kullanılır. Dönüşüm çerezi aracılığıyla, hem Google hem de denetleyici, web sitemizde bir AdWords reklamına ulaşan bir kişinin satış oluşturup oluşturmadığını, yani bir mal satışını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlayabilir.

Dönüşüm çerezinin kullanımı yoluyla toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından web sitemiz için ziyaret istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, her bir AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve gelecekte AdWords reklamlarımızı optimize etmek için AdWords reklamları aracılığıyla sunulan toplam kullanıcı sayısını belirlemek için kullanılır. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamverenleri, Google'dan veri öznesini tanımlayabilecek bilgiler almaz.

Dönüştürme çerezi, kişisel bilgileri saklar, örn. veri sahibi tarafından ziyaret edilen internet sayfaları. İnternet sayfalarımızı her ziyaret ettiğimizde, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, herhangi bir zamanda, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüştürme çerezi yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google AdWords tarafından ayarlanan bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Veri sahibi, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamına itiraz etme olanağına sahiptir. Bu nedenle, veri sahibinin bağlantıyı kullanan tarayıcıların her birinden erişmesi gerekir. https://www.google.de/settings/ads/ ve istediğiniz ayarları yapın.

Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri şuradan alınabilir: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Facebook'un uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal bir alanda etkileşime girmesine izin veren çevrimiçi bir topluluk olan İnternette sosyal toplantılar için bir yerdir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform işlevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlamasına olanak sağlayabilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla ağ oluşturmasına olanak tanır.

Bu web sitesi, kurumsal, Facebook'un hizmetine entegre edilmiş. Facebook bir sosyal ağdır.

Facebook'un işletme şirketi Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir kişi Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında yaşıyorsa, denetleyici Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.

Kontrolör tarafından işletilen ve içine bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentileri) entegre edildiği bu İnternet web sitesinin ayrı sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki web tarayıcısı, Facebook bileşeni aracılığıyla ilgili Facebook bileşeninin görüntüsünü Facebook'tan indirmesi için otomatik olarak sorulur. Tüm Facebook Eklentilerinin bir özetine şuradan erişilebilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Bu teknik prosedür sırasında Facebook, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sitesinin ziyaret edildiğinden haberdar edilir.

Veri sahibi aynı anda Facebook'ta oturum açmışsa, Facebook, veri sahibi tarafından web sitemize yapılan her çağrıda - ve İnternet sitemizde kaldıkları süre boyunca - İnternetimizin hangi belirli alt sitesini tespit eder. sayfa veri sahibi tarafından ziyaret edildi. Bu bilgiler Facebook bileşeni aracılığıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Facebook hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi, web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birine tıklarsa, örn. "Beğen" düğmesi veya veri sahibi bir yorum gönderirse, Facebook bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Facebook kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri saklar.

Facebook, Facebook bileşeni aracılığıyla, veri sahibi web sitemize çağrı sırasında aynı anda Facebook'ta oturum açtığında, veri sahibinin web sitemizi ziyareti hakkında bilgi alır. Bu, veri sahibinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Facebook'a böyle bir bilgi aktarımı veri sahibi için istenmiyorsa, web sitemize bir çağrı yapılmadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve şu adresten erişilebilen veri koruma kılavuzuhttps://facebook.com/about/privacy/, Facebook tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, Facebook'un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğu burada açıklanmaktadır. Ayrıca Facebook'a veri aktarımını ortadan kaldırmak için farklı konfigürasyon seçenekleri sunulmaktadır. Bu uygulamalar, veri sahibi tarafından Facebook'a veri iletimini ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

18. Twitter'ın uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, denetleyici Twitter bileşenlerini entegre etmiştir. Twitter, kullanıcıların "tweetler" olarak adlandırılanları yayınlayabileceği ve yayabileceği çok dilli, herkesin erişebileceği bir mikroblog hizmetidir, ör. 280 karakterle sınırlı kısa mesajlar. Bu kısa mesajlar, Twitter'da oturum açmamış olanlar da dahil olmak üzere herkes tarafından kullanılabilir. Tweet'ler ayrıca ilgili kullanıcının sözde takipçilerine de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweet'lerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Ayrıca Twitter, hashtag'ler, bağlantılar veya retweetler yoluyla geniş bir kitleye hitap etmenizi sağlar.

Twitter'ın işletme şirketi Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'dir.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edildiği bu İnternet sitesinin ayrı sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak uyarılır. Twitter'ın ilgili Twitter bileşeninin bir görüntüsünü indirmek için. Twitter düğmeleri hakkında daha fazla bilgiye https://dev.twitter.com/web/tweet-button adresinden ulaşılabilir. Bu teknik prosedür sırasında Twitter, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir. Twitter bileşeninin entegrasyonunun amacı, kullanıcılarımızın bu web sayfasını dijital dünyaya tanıtmalarını ve ziyaretçi sayımızı artırmalarını sağlamak için bu web sitesinin içeriğinin yeniden iletilmesidir.

Veri sahibi aynı anda Twitter'da oturum açmışsa, Twitter, veri sahibi tarafından web sitemize yapılan her çağrıda ve İnternet sitemizde kaldıkları süre boyunca İnternet sayfamızın hangi belirli alt sayfasının açıldığını tespit eder. veri sahibi tarafından ziyaret edildi. Bu bilgiler Twitter bileşeni aracılığıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Twitter hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi, web sitemize entegre edilmiş Twitter düğmelerinden birine tıklarsa, Twitter bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atar ve kişisel verileri depolar.

Twitter, veri sahibinin web sitemize çağrı sırasında Twitter'da oturum açmış olması koşuluyla, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Twitter bileşeni aracılığıyla bilgi alır. Bu, kişinin Twitter bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi için Twitter'a böyle bir bilgi aktarımı istenmiyorsa, web sitemize bir çağrı yapılmadan önce Twitter hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Twitter'ın geçerli veri koruma hükümlerine şuradan erişilebilir:https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. Data protection provisions about the application and use of Instagram

Bu web sitesinde kontrolör, Instagram hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasına ve bu tür verileri diğer sosyal ağlarda yaymasına olanak tanıyan görsel-işitsel platform olarak nitelendirilebilecek bir hizmettir.

Instagram tarafından sunulan hizmetlerin işletme şirketi Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'dir.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edildiği bu İnternet sitesinin ayrı sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak uyarılır. Instagram'ın ilgili Instagram bileşeninin bir görüntüsünün indirilmesine. Bu teknik prosedür sırasında Instagram, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiğinin farkına varır.

Veri sahibi aynı anda Instagram'da oturum açmışsa, Instagram, veri sahibi tarafından web sitemize yapılan her çağrıda - ve İnternet sitemizde kaldıkları süre boyunca - İnternetimizin hangi belirli alt sayfasını tespit eder. sayfa veri sahibi tarafından ziyaret edildi. Bu bilgiler Instagram bileşeni aracılığıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Instagram hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi, web sitemize entegre edilen Instagram düğmelerinden birine tıklarsa, Instagram bu bilgileri veri sahibinin kişisel Instagram kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri depolar.

Instagram, veri sahibinin web sitemize çağrı sırasında Instagram'da oturum açmış olması koşuluyla, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği Instagram bileşeni aracılığıyla bilgi alır. Bu, kişinin Instagram düğmesine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi için Instagram'a böyle bir bilgi aktarımı istenmiyorsa, web sitemize bir çağrı yapılmadan önce Instagram hesabından çıkış yaparak bunu önleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Instagram'ın geçerli veri koruma hükümleri şuradan alınabilir: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. YouTube'un uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, denetleyici, YouTube bileşenlerini entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarının video klipleri ve diğer kullanıcıları ücretsiz olarak ayarlamasını sağlayan ve aynı zamanda ücretsiz görüntüleme, inceleme ve yorum yapma olanağı sağlayan bir İnternet video portalıdır. YouTube, her türlü videoyu yayınlamanıza izin verir, böylece hem tam filmlere hem de TV yayınlarına, ayrıca müzik videolarına, fragmanlara ve kullanıcılar tarafından yapılan videolara İnternet portalı üzerinden erişebilirsiniz.

YouTube'un işletme şirketi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'dir. YouTube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nin bir yan kuruluşudur.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edildiği bu İnternet sitesinin ayrı sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısına otomatik olarak sorulur. İlgili YouTube bileşeninin bir görüntüsünü indirmek için. YouTube hakkında daha fazla bilgi şuradan edinilebilir: https://www.youtube.com/yt/about/. Bu teknik prosedür sırasında, YouTube ve Google, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir.

Veri sahibi YouTube'da oturum açmışsa, YouTube, bir YouTube videosu içeren bir alt sayfaya yapılan her çağrıda, veri sahibi tarafından İnternet sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, web sitemize yapılan çağrı sırasında veri sahibi YouTube'da oturum açmışsa, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair YouTube bileşeni aracılığıyla bilgi alacaktır; bu, kişinin bir YouTube videosunu tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin YouTube ve Google'a bu şekilde iletilmesi veri sahibi için istenmiyorsa, veri sahibi web sitemize bir çağrı yapılmadan önce kendi YouTube hesabından çıkış yaparsa teslimat engellenebilir.

YouTube'un veri koruma hükümleri, şu adreste mevcuttur: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, YouTube ve Google tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlamak.

21. Microsoft Clarity'nin uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Hizmetlerimizi geliştirmek ve pazarlamak için davranışsal ölçümler, ısı haritaları ve oturum tekrarları aracılığıyla web sitemizi nasıl kullandığınızı ve etkileşimde bulunduğunuzu yakalamak için Microsoft Clarity ve Microsoft Advertising ile ortaklık yapıyoruz. Web sitesi kullanım verileri, hizmetlerin popülerliğini ve çevrimiçi etkinliği belirlemek için birinci ve üçüncü taraf çerezleri ve diğer izleme teknolojileri kullanılarak yakalanır. Ayrıca, bu bilgileri site optimizasyonu, güvenlik amaçları ve reklamcılık için kullanırız. Microsoft'un verilerinizi nasıl topladığı ve kullandığı hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Gizlilik Bildirimi'ni ziyaret edin.

22. Harici Web Sitelerine Yönlendirme

Fiyat karşılaştırma portalı CheckMyBus, müşterileri bilet rezervasyonu için harici web sitelerine yönlendirir. Yönlendirme, düğmeler aracılığıyla veya işaretli reklam olarak gerçekleşir. Geçerli gizlilik politikası ilgili web sitesinde görüntülenebilir ve sadece bu gizlilik politikası geçerlidir. Link verdiğimiz sayfaların içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değiliz.

Müşteriler ya doğrudan bir mobilite şirketine veya bir bağlı kuruluş ağı aracılığıyla bir mobilite şirketine yönlendirilir. Bu web sitesinde, denetleyici, bağlı kuruluş pazarlaması sunan bağlı kuruluş ağlarına ait bileşenleri entegre etmiştir.

Bağlı kuruluş pazarlaması, tüccarlar veya reklamcılar olarak adlandırılan İnternet sitelerinin ticari operatörlerinin, çoğunlukla tıklama veya satış komisyonları yoluyla ödenecek reklamları, üçüncü taraf İnternet sitelerinde göstermelerine izin veren web tabanlı bir dağıtım şeklidir. bağlı kuruluşlar veya yayıncılar olarak da adlandırılır. Tüccar, bağlı kuruluş ağı aracılığıyla, bir reklam afişi veya diğer uygun İnternet reklamcılığı araçları gibi bir reklam ortamı sağlar ve daha sonra bir bağlı kuruluş tarafından kendi İnternet sayfalarına veya anahtar kelime reklamcılığı veya e-posta pazarlaması gibi diğer kanallar aracılığıyla entegre edilir.

Bağlı kuruluş ağı, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Bağlı kuruluş ağının izleme çerezi hiçbir kişisel veri saklamaz. Yalnızca bağlı kuruluşun kimlik numarası, yani potansiyel müşteriye aracılık eden iş ortağının yanı sıra bir web sitesinin ziyaretçisinin ve tıklanan reklam ortamının sıra numarası saklanır. Bu veri depolamanın amacı, üye işyeri ağı üzerinden işlenen bir tüccar ve satış ortağı arasındaki komisyon ödemelerinin işlenmesidir.

Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla herhangi bir zamanda web sitemiz aracılığıyla çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısında böyle bir ayarlama, bağlı kuruluş ağının veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, bağlı kuruluş ağı tarafından halihazırda kullanılmakta olan çerezler, herhangi bir zamanda bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Bu web sitesinde, aşağıdaki bağlı kuruluş ağlarından bileşenler entegre edilmiştir:

Awin
Awin'in işletme şirketi AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Almanya'dır.
Awin'in geçerli veri koruma hükümlerine şuradan erişilebilir: https://www.awin.com/gb/legal.

ClickTripz
ClickTripz'in işletme şirketi Clicktripz, LLC, 1112 Ocean Drive, 201, Manhattan Beach, CA 90266, Amerika Birleşik Devletleri'dir.
ClickTripz'in geçerli veri koruma hükümlerine şuradan erişilebilir: https://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

Commission Junction
Commission Junction'ın işletme şirketi Epsilon Data Interactive, Inc., 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London W12 7RF, Birleşik Krallık'tır.
Komisyon Kavşağı'nın geçerli veri koruma hükümlerine şuradan erişilebilir: https://www.epsilon.com/emea/privacy-policy.

Lead Alliance
Lead Alliance'ın işletme şirketi Lead Alliance GmbH, Karlstraße 9, 90403 Nürnberg, Almanya'dır.
Lead Alliance'ın geçerli veri koruma hükümlerine şuradan erişilebilir:https://www.lead-alliance.net/dataprotection2.

NetAffiliation
NetAffiliation'ın işletme şirketi Kwanko S.A., 60 boulevard du Maréchale Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Fransa'dır.
NetAffiliation'ın geçerli veri koruma hükümlerine şuradan erişilebilir: https://en.netaffiliation.com/privacy/netaffiliation-privacy-policy.

TimeOne – Performance
TimeOne – Performance'ın işletme şirketi PUBLIC-IDEES SA, 20-24 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret, Fransa'dır.
TimeOne – Performance'ın geçerli veri koruma hükümlerine şuradan erişilebilir: https://performance.timeonegroup.com/en/our-company/privacy-policies/.

Tradedoubler
Tradedoubler'in işletme şirketi Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Almanya'dır.
Tradedoubler'ın geçerli veri koruma hükümlerine şuradan erişilebilir: https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/.

23. İşleme için yasal dayanak

Sanat. 6(1) yanar. Bir GDPR, belirli bir işleme amacı için izin aldığımız işleme işlemleri için yasal dayanak görevi görür. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, örneğin, mal tedariki veya başka herhangi bir hizmet sağlamak için işleme operasyonlarının gerekli olduğu durumlarda, işleme, Madde 6(1) lit. b GDPR. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili soruşturmalar durumunda, sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan bu tür işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi mi, işleme Sanat'a dayanmaktadır. 6(1) yanar. c GDPR. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Bu, örneğin bir ziyaretçinin şirketimizde yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi durumunda söz konusu olacaktır. Daha sonra işleme Art. 6(1) yanar. d GDPR. Son olarak, işleme operasyonları Madde 6(1) lit'e dayandırılabilir. f GDPR. Bu yasal dayanak, şirketimiz veya üçüncü bir kişi tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları için işlemenin gerekli olduğu durumlarda, yukarıda belirtilen yasal gerekçelerden herhangi biri tarafından kapsanmayan işleme faaliyetleri için kullanılır, ancak bu menfaatlerin menfaatlerin önüne geçtiği durumlar hariçtir. veya ilgili kişinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren temel hak ve özgürlükleri. Bu tür işleme işlemlerine özellikle izin verilir, çünkü bunlar Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtilmiştir. Veri sahibinin kontrolörün bir müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin kabul edilebileceğini değerlendirmiştir (Gerekçe 47 Cümle 2 GDPR).

24. Kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından izlenen meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesinin Madde 6(1)'e dayandığı hallerde lit. f GDPR meşru menfaatimiz, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı lehine yürütmektir.

25. Kişisel verilerin saklanacağı süre

Kişisel verilerin saklanma süresini belirlemek için kullanılan kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya bir sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmadığı sürece ilgili veriler rutin olarak silinir.

26. Kişisel verilerin yasal veya sözleşmesel gereklilik olarak sağlanması; Sözleşme yapmak için gerekli şartlar; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; bu tür verilerin sağlanamamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasa tarafından gerekli kılındığını (ör. vergi düzenlemeleri) veya sözleşme hükümlerinden de (ör. sözleşme ortağına ilişkin bilgiler) kaynaklanabileceğini açıklığa kavuşturuyoruz. Bazen, veri sahibinin bize sağladığı ve daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken bir sözleşme yapılması gerekebilir. Örneğin veri sahibi, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme imzaladığı zaman bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin imzalanamaması sonucunu doğuracaktır. Kişisel veriler, veri sahibi tarafından sağlanmadan önce, veri sahibi herhangi bir çalışanla iletişime geçmelidir. Çalışan, kişisel verilerin sağlanmasının kanun veya sözleşme gereği veya sözleşmenin kurulması için gerekli olup olmadığı, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığı ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarını ilgili kişiye açıklar. veri.

27. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.
Bu Gizlilik Politikası, şirketin Gizlilik Politikası Oluşturucusu tarafından oluşturulmuştur German Association for Data Protection satan RC GmbH ile işbirliği içinde geliştirilen BT'yi kullandı.

28. Apple® Markaları

Apple®, iPod® ve iPhone®, Apple Computer Incorporated'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada atıfta bulunulan diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. CheckMyBus, Apple Computer Incorporated'a bağlı değildir.

29. CheckMyBus Hesabınız: Veri Ayrıntıları ve Kullanımı

Veri Toplama
Bir kullanıcı bir CheckMyBus hesabı oluşturduğunda, hizmetlerimizi sunmak için gerekli olan belirli kişisel verileri toplar ve işleriz. Bu bilgiler kullanıcının açık rızası ile elde edilir ve şunları içerir: ad, soyad, e-posta adresi ve yalnızca kullanıcı tarafından sağlanmışsa, cinsiyet, doğum tarihi ve menşe şehir. Ayrıca, arama sırasında tercih edilen dil ve kullanılan para birimi de kaydedilmektedir.

Üçüncü Taraf Kimlik Doğrulama
Bir kullanıcı CheckMyBus Hesabına üçüncü taraf bir platform (Google, Facebook veya Apple gibi) aracılığıyla bağlandığında, e-posta adresi ve diğer kişisel bilgiler (ad, soyad ve profil resmi) otomatik olarak toplanır. Bu ayrıntılar, bir kullanıcının hesabını oluşturmak ve doğrulamak için bu üçüncü taraf hizmetlerden elde edilir. Bu verilerin işlenmesi, üçüncü taraf hizmetine verdiğiniz onaya dayanır.

Veri Toplamanın Amacı
Hesabı olan kullanıcılar için Kullanıcı Girişi işlevi aracılığıyla toplanan veriler yalnızca aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
• Bir kullanıcının CheckMyBus hesabını korumak ve yönetmek, her zaman güncel ve erişilebilir olmasını sağlamak.
• Hizmetlerimizi iyileştirmek ve optimize etmek, meşru menfaatlerimizi ilerletmek.
• Kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek. Faaliyetlerimizin, kullanıcı üzerinde yasal veya diğer önemli etkileri olabilecek herhangi bir profil oluşturma veya otomatik kararlar içermediğini garanti ederiz.
Bu işlemenin yasal dayanağı, kullanıcı ile CheckMyBus arasında yapılan sözleşmenin yerine getirilmesi gerekliliğidir (GDPR Madde 6(1)(b)).

Veri Depolama Süresi
Bir CheckMyBus hesabınız varsa, e-posta adresiniz ve adınız gibi kişisel verilerinizi hesabınız aktif kaldığı sürece saklarız. CheckMyBus, bir yıl kullanılmadığında hesabınızı otomatik olarak silecektir.

Çerezler ve Benzer Teknolojiler
Giriş deneyiminizi geliştirmek, hesabınızı güvence altına almak ve içeriği kişiselleştirmek için çerezleri ve benzer teknolojileri kullanıyoruz. Daha fazla ayrıntı için lütfen Çerez Politikamıza bakın.

Hesap Güvenliği
Hesap bilgilerinizin güvenliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Parolanız şifrelenmiş bir biçimde saklanır ve hesabınıza erişim kimlik doğrulama önlemleriyle korunur. Giriş bilgilerinizi gizli tutmanız ve herhangi bir yetkisiz erişimi derhal bize bildirmeniz önemlidir. CheckMyBus, hiçbir çalışanın hesabınıza ve giriş bilgilerinize erişimi olmadığını garanti eder.

Hesap Silme
Profilinize giriş yaparak hesabınızı istediğiniz zaman silme hakkına sahipsiniz. Silme işlemi, hesabınızın ve ilgili kişisel verilerinizin sistemlerimizden kalıcı olarak kaldırılmasıyla sonuçlanacaktır.

Yasal Uyumluluk ve Kullanıcı Kontrolü
Onay, kullanıcının kişisel CheckMyBus hesabına giriş yapması sırasında açıkça alınır. Giriş yapmadan önce görüntülenen bir mesajda açıkça "Devam ederek Hizmet Şartlarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz" ifadesi yer alır. Pazarlama iletişimi için onay, giriş işlemindeki bir onay kutusu aracılığıyla alınır. Hesap ayarlarınızdan artık pazarlama ve promosyon e-postaları almak istemiyorsanız, bu onay kutusunun seçimini istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

Yasal Gerekliliklere Uygunluk
Veri işleme faaliyetlerimiz GDPR dahil olmak üzere yasal gerekliliklere uygundur. Verilerinizin yasal, şeffaf ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesini sağlıyoruz. Verilerinizi korumak ve bir veri sahibi olarak haklarınıza saygı göstermek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Doğrudan Pazarlama
Kullanıcının CheckMyBus deneyimini kişiselleştirmek ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini optimize etmek için, kullanıcının kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işlenir (ticari iletişim gönderme ve ilgili işleme faaliyetleri). Kullanıcı herhangi bir CheckMyBus hizmetinden yararlandığında, tekliflerimizi devre dışı bırakmadan, CheckMyBus'ta yaptıkları seyahat aramalarıyla ilgili iletişimler göndereceğiz. Bunlar arasında otobüs operatörlerinden özel teklifler, aramalarının hedef şehirlerindeki otel indirimleri veya ürünle ilgili benzer bilgiler yer alır. Bu durumda, kullanıcı yalnızca birincil ürün davranışlarıyla ilgili ticari iletişimler alacaktır (örneğin, şehir aramalarıyla ilgili seyahat bilgileri). Kullanıcı haber bültenine abone olduysa veya CheckMyBus hesabının oluşturulması sırasında onay verdiyse, CheckMyBus ve bağlı ortaklarımızdan seyahat ihtiyaçlarına göre teklifler ve seyahat avantajlarını artırmak için ek bilgiler alacaktır. Kullanıcı, hesap ayarları ve alınan her e-postada sağlanan bağlantılar aracılığıyla bildirimlerini her zaman yönetebilir veya abonelikten çıkabilir (doğrudan pazarlamaya itiraz etme veya onayı iptal etme hakkını kullanarak). Ayrıca, Kullanıcının e-postayı açıp açmadığı veya dahil edilen bağlantılardan birine tıklayıp tıklamadığı gibi, kullanıcının gönderilen e-postalar ve bildirimlerle etkileşimlerini de kaydederiz.

CheckMyBus App

Download Grátis

App Store
CheckMyBus App
Kapat
GPDR CheckMyBus shield

Gizliliginize deger veriyoruz!

Size en iyi otobüs firsatlarini sunmak için CheckMyBus\'u nasil kullandiginiz hakkinda bazi bilgiler topluyoruz. Hizmetimizi gelistirmek ve size kisisellestirilmis bir deneyim sunmak için anonimlestirilmis bilgilerinizi hatirliyoruz.